فراموش کردید مهم‌ترین اهرم فشار به مردم را وارد کنید...
فشار حداکثریِ چرندیاتِ برخی از سلبریتی‌ها؛ که با افاضاتِ فاقد علم‌شان، جلوی تفکر صحیح مردمی که دنبالشان می‌کنند را می‌گیرند.
اهرمی که اگر نبود قطعا خیلی از بار فشارهای دیگر کاسته می‌شد.
هرچند با توجه به سطح رفاه امثال شما و دغدغه‌های پوچی که اربابان رسانه‌ای‌تان برایتان ترسیم کرده‌اند، نمی‌توان توقعی جز این دست توهمات را از شما داشت.

روبش را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید.
@irwipe