طبق اخبار منتشر شده از بین ۱۵۰ نفری که در تیم تولید این برنامه بودند، حداقل صد نفر زیر۳۰ سال سن داشتند.

همچنین از بین ۱۵ گزارشگر استفاده شده در شبکه سه، ۱۰نفر استعدادهایی بودند که از بین شرکت کنندگان آقای گزارشگر انتخاب شده‌اند و پا به این عرصه گذاشتند.