همین نیروی انتظامی کلی بدبختی کشید، من لیبی دیدم افغانستان بودم و یک روز تهران رو هم دیدم!!

اگر مملکت ناامن بشه هیچکدوم از ما سالم و خوش و کنار هم نخواهیم بود.

اسلام زاده بار اول که برای گرفتن جایزه‌ش اومد یه صحبت انتقادی به مسئولین کرد و بعدش برنده جایزه بهترین گویندگی و یکی دوتا دیگه از هنرمندا در مورد اعدام ها و روزگار جامعه و آزادی زندانی‌ها و... حرف زدن.

بار دومی که اسلام زاده اومد تا جایزه دومش رو بگیره این طور جواب دوستانش رو داد.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh