اصغر فرهادی راست گفت که ایران کشور سرکوب‌گر است و آزادی برای بیان تفکرات وجود ندارد ....
در طول این چهار دهه بسیاری از حرف‌ها که باید گفته می‌شد با وجود فرهادی و امثال او سانسور و سرکوب شد؛ در عوض این افراد، خوشایند جشنواره‌های خارجی را ساختند، دستوراتشان را پیاده کرده و تحویل دادند، علاوه‌بر آن لگدپرانی و پاچه‌خواری را هم اشانتیونش کردند، ظاهرا هم نه کسی مانع آن‌ها شده و نه به کسی جوابگو بودند..

وایپ/روبش را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید.
@irwipe