قسمت اول: سوءاستفاده تاریخی رژیم جعلی از فرصت جام جهانی به منظور اشغالگری و توطئه!

قسمت دوم: وقتی همه جهان در حال تماشای مسابقات جام جهانی هستند، یک موجودیت خبیث در حال جنایت است!

قسمت سوم: نبرد نابرابر!

قسمت چهارم: هیپنوتیزم رسانه ای جلادان جهانی!

قسمت پنجم: داوری نابرابر و در نهایت پیروزی مستضعفان جهان بر قاتلان جهان!

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh