️هر وقت رسانه‌های دشمن از کسی یا موضوعی حمایت می‌کنند برخی سلبریتی‌های داخلی هم گوی سبقت را می‌ربایند! برخی جو زده می‌شوند و بر اساس اطلاعات غلط احساساتی می‌شوند، برخی دستور می‌گیرند و باید عمل کنند، عده‌‌ای هم نمی‌خواهند عقب بمانند و دیده نشوند... همه این افراد عقل و اندیشه‌ مستقلی ندارند و مجبورند این گونه رفتار کنند!...

و آنانی که باید برنامه‌ای برای تربیت و حتی قانونمند کردن سلبریتی‌ها در کشور داشتند نیز در برابر اثرگذاری این افراد بر ذهن عموم جامعه و دچار خطا شدنشان قصور کمی ندارند!