️وقتی سطح بی‌قانونی با مجازات تناسبی ندارد افراد در حاشیه هم ترغیب به خودنمایی می‌شوند. سلبریتی‌هایی که این مدت بازداشت و سپس آزاد شدند چگونه توانستند روال قانونی برای ارائه وثیقه و فرایند آزادی را در مدت زمان کوتاه انجام دهند؟ 

آیا مردم عادی نیز که جرمی مشابه داشته باشند مجازاتشان مشابه با همین افراد و آزادی با قرار وثیقه است؟ آیا آنها هم به همین منوال می‌توانند فرایند آزادی را طی کنند؟؟