واکنش یک مدیر سینمایی به شایعات بی‌حجابی در برخی فیلم‌ها: چنین خبری صحت ندارد/درصورت صحت تبعات دارد.

مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی آثار سینمایی در دو شکل بی‌حجاب و با حجاب گفت. ️بر اساس اطلاع موثق سازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچ‌یک از فیلم‌های سینمایی در حال تولید دست به چنین اقدام قانون شکنانه‌ای نزده‌اند. ️بدیهی است در صورت صحت چنین خبری، فیلم موردنظر در هر مرحله‌ای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت.