فرش ۶ ضلعی جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در تبریز ۳.۵ میلیون گره به همت ۱۲ هنرمند طراح، بافنده و رنگرز تبریزی به مرحله اجرا رسید.

در این تابلوفرش علاوه بر نمادهای ۳۲ کشور میزبان جام جهانی در ۱۰۰ سال گذشته، نشان ها، توپ و همچنین لوگوی کشورهایی که از سال ۱۹۳۰ تا ۲۰۲۲ میزبان مسابقات جام جهانی بودند و نیز ورزشگاه البیت قطر که افتتاحیه جام جهانی در آنجا برگزار خواهد شد، طراحی شده است.