وقتی بابت تهمت و دروغ نه هزینه‌ای پرداخت می‌شود و نه پاسخگویی بابت به بازی گرفتن روح و روان مردم وجود دارد، معروف‌های بی‌صرفه زحمت تحقیق به خودشان نمیدهند!!

الناز شاکردوست بعد از دروغ راجع‌به قانون اساسی و آن گاف ویدیویی و ادعای مردمی بودن، حالا علنا گفته  است کیان با شلیک مستقیم نیروهای حکومت کشته شده! و بعد پست خود را ویرایش کرد!