گزارشگر بازی‌های ایران در جام جهانی مشخص شد.

«محمدرضا احمدی» برای گزارش دیدار ایران مقابل انگلیس

«پیمان یوسفی» برای گزارش بازی ایران و ولز 

«جواد خیابانی» برای گزارش آخرین بازی ایران مقابل آمریکا