چرا سلبریتی‌های خارجی به ویژه بازیگران خانم آمریکایی که دلسوز کودکان ایران بودن برای مریم هشتگ نزدن!؟

امور اجتماعی سوئد، این بچه رو به زور از خانواده اصلیش که اتفاقا مسلمان هم بودن گرفتن و حضانتشو به دوتا مرد همجنسگرا دادن!!!