در پی انتشار فایل صوتی رعنا رحیم‌پور مجری بی‌بی‌سی فارسی و واکنش‌ها به آن، این خبرنگار نوشت: من رسما نقطه پایان گذاشتم بر ایران...

برای همیشه خداحافظ شما نه به دنبال حقیقت که دنباله‌روی سپاه و رسانه‌های لندنی از جنس سپاهید...