وقتی با امضا کنندگان بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» برخورد صحیح و قانونی نشد و حتی در مقام کارگردانی در تلویزیون هم حاضر شدند، خانم مربی عصر جدید هم از فرصت این روزها استفاده میکنه و با خیال راحت آموزش دفاع شخصی در مقابل پلیس می‌ده!!