بلال نصرویی خواننده بلوچ: از اینکه تصاویر من را به عنوان فیلم آن یاغی، خدانور لجه‌ای جا میزنند گله دارم.

در روز های گذشته شبکه های معاند فیلم‌هایی از این خواننده را به عنوان رقص خدانور لجه‌ای پخش کرده بودند، حتی پس از تکذیب خبر نیز نگار جواهریان فیلم او را منتشر کرد...

وقتی انتشار اخبار کذب هزینه‌ای ندارد همین می‌شود!