وزیر اطلاعات: برخی سلبریتی‌ها اکانت خود را به عوامل سیا فروخته‌اند. در حوادث کشور، همدردی از سوی برخی چهره‌ها طبیعی بود. موضوع غیرطبیعی، استفاده برخی افراد و گروه‌ها برای عقده‌گشایی و تهمت به نظام به قتل و پشتیبانی و حمایت از اغتشاش، ترور، هتک حرمت و دریدن پرده امنیت کشور بوده است. ما از این افراد نخواهیم گذشت. کسانی‌که به کشور هزینه تحمیل کردند و عرصه را برای عرض اندام ترور و جنایت در خیابان‌ها باز کردند و دشمنان قسم خورده را برای ضربه به کشور امیدوار نمودند، باید پاسخ‌گوی آثار گفتار و کردار خود باشند. در تبیین اثرگذاری دشمن بر سلبریتی‌ها به دو دسته کلی باید اشاره داشت؛ مواردی که تحت برنامه مشخص و مستمر با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی یا گروه‌های ضدانقلاب رخ می‌دهد و مواردی که بدون آگاهی و تحت تأثیر فضای شناختی و احساسات، بروز پیدا می‌کند. اخیراً هم مشاهده می‌شود که برخی از سلبریتی‌ها که دنبال‌کنندگان زیاد دارند، در کمال ناباوری اکانت خود را به عوامل سیا یا برخی کشورهای مرتجع منطقه می‌فروشند یا اجاره می‌دهند تا خریداران، منویات بیگانگان را با استفاده از اسم و شهرت این افراد به جامعه القا کنند.