پسر دلفینی، رضا عطاران و بهرام رادان را جا گذاشت. کارگردان: ما در شوک فروش جهانی هستیم.

محمد خیراندیش، کارگردان پسر دلفینی: این انیمیشن تا کنون نزدیک به ۱۶ میلیارد فروخته است. من پیش‌بینی این رقم ‌حتی بیشتر را در ایران را داشتم اما بیشترین شوک ما از فروشی است که در روسیه و آسیای میانه به دست آورده است.