بنده از همینجا صریحاً اعلام میکنم که با هر مطلبی که حقیر رو در تقابل با هرچیزی بجز دشمنان محرز مردم، کشور و همچنین دین و مذهب و انقلابِ راستینم قرار دهد نه تنها مخالفم، بلکه مقابله با این دستِ آتش افروز را تکلیف هر ایرانی و هر مسلمان و انقلابیِ حقیقی میدانم، مقابله با جریانِ واگرا و ضدوحدت که دانسته یا ندانسته، هم به جریان جهل و خیانت و تحریف انرژی میدهد و هم جلوی حرکت ما را میگیرد. ‌در مواجهه با پدیدهای فرهنگی بالاخص هنری، مراقبتهای امنیتی نباید منجر به تهدید یا تحدیدِ استقلال، آزادی، سلامتِ روح و زندگی باشد.