پاسخ تند نفیسه روشن خطاب به افرادی که با فحاشی از عدم همراهی او انتقاد کردند. البته این نوع انتقادها و تخریب‌ها فقط به بازیگران و فعالان عرصه هنر ختم نشده و بسیاری از چهره‌های علمی نیز مخاطب این نوع انتقادها شده‌اند!