کجاست فاطمه معتمد آریا تا حنجره نحسش رو در حمایت از این کودک شهید خفته در آغوش مادر پاره کنه؟

یادم نبود سلبریتی کثیف فقط مادر فرزندانی است که می‌تواند با خونشان کاسبی کند.

طفل شهید آسوده در آغوش مادر شهیدت بخواب،هیچ بی شرفی داعیه مادری برای تو و خون پاکت ندارد، آرام بخواب،آرام جان مادر.