حالا که مشخص شده آرمیتا عباسی کیست و کجاست حامد بهداد را ببرند زندان پیش این خانم و گفتگو کنند و فیلمش را از تلویزیون پخش کنند. اگر چند بار این راستی‌آزمایی اتفاق بیفتد آنوقت سلبریتی‌ها برای از چشم نیفتادن خودشان، اینقدر راحت به شعور مخاطب توهین نمی‌کنند و با روان مردم بازی نمیکنند! بهداد در واکنش به مفقود شدن آرمیتا عباسی نوشته: «می‌گویید گفتگو! حرفی نیست، پرسشی داریم، آرمیتا عباسی کجاست؟!»