برای افراد پرحاشیه‌ای مثل رضا درمیشیان، نسیم ادبی، مصطفی کیایی و... سوژه جدید پیدا شد.