برزو نیک نژاد کارگردان سینما از وضعیت خانوادگی و گذشته و حالش گفته است و امیرحسین رستمی هم بازنشر داده و تایید کرده است. وقتی چنین افرادی با این پیشینه و تفکر فیلم بسازند و به خورد جوان و نوجوان سالم و شاد جامعه بدهند، افراد آن جامعه را هم به سمت اختلالات خودشان سوق می‌دهند.