تسلیت متفاوت محمدحسین مولایی مجری برنامه به خانه برمیگردیم در پی حادثه ناگوار شیراز... گفتش برای این همه غیر تکراری... تکرار تو نگاه‌های آرتین بود که عکساشو امروز دیدیم. برای تماشای فیلم مربوط به این نطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh