متاسفانه این مدت خیلی از سلبریتی‌ها حرف‌های عوامانه رسانه دشمن رو بدون هیچ تحقیقی پست کردن و احساسات مخاطبین رو تحریک کردن و با اینکه نتیجه‌شو دیدن بازهم ادامه میدن... فلوراسام حتی اگر فیلم ورود این تروریست رو دیده بود میفهمید که تیراندازی قبل از گیت‌ها و بازرسی بوده!! نه بعدش!!!