در آمریکا هیچ چهره شناخته شده‌ای که خود را سلبریتی بداند نمی‌تواند پا را فراتر از قانون بگذارد. آرنولد آگوست، کارشناس و تحلیلگر آمریکایی: سلبریتی‌ها در تمامی کشورهای غربی باید با نظام ارزشی آن کشور‌ها هماهنگ باشند و کوچکترین رفتاری که ضد ارزش و یا ضد فرهنگ تلقی شود با برخورد قانونی رو به رو خواهد شد. دولت‌های غربی هرگز سرمایه‌های اجتماعی و بودجه‌های فرهنگی خود را برای اشتباهات و خطا‌های سلبریتی‌ها هزینه نمی‌کنند. هر سال تعداد زیادی از سلبریتی‌های آمریکایی حین ارتکاب جرم به دست پلیس دستگیر می‌شوند و فوراً به زندان فرستاده می‌شوند.