در مورد موضع‌گیری برخی سلبریتی‌ها و اینکه همچنان تریبون دارند و حتی در تلویزیون فعال هستند...

ببخشیدا! اما واقعا تف به صورت مسئولانی که همچنان ابزار دست این نمک نشناس‌ها میدن بزرگترشون میکنن وقتی ترکیدن و ترکششون ملتی رو گرفت هم کوتاه نمیان.

خدا ارامش ازشون بگیره که ارامش از ما گرفتن چهل روزه. صدای بوق‌ها و جیغ‌هاشون بیشتر از یک ساعته داره حالمون رو بد میکنه.

عزیزامون هم که تو شیراز پر پر شدن...