میگوید: اقوام اگه بد باشن باهم می‌افتیم صد سال عقب...

این چادرو درآری عقل رشد میکنه؟ نه!

این حرف‌ها کجا، شعارهای تظاهرات برلین کجا!!؟

آیا پای ۴۰۰ هزار دلاری که رعنا رحیم پور افشا کرد درمیان است؟ فکر کردن به دهندگان پول‌ها و اهدافشان، از گیرندگان پول‌ها مهم‌تر است.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh