چند روز پیش پلیس استانبول کنسرت تتلو را با عنوان احتمال اغتشاش لغو کرد. حالا تتلو تصمیم گرفته پول مردم را پس ندهد!

او برای کنسرتش هم فراخوان داده بود که بیایید مرا بکشید، فدای آزادی و...

امیر تتلو این مدت رهبر اغتشاشات و اعتراضات شده بود، در ماجرای اوین نیز مردم را راه‌بری میکرد...

هنوز اتفاقی نیفتاده لیدرهای براندازان سر پرچم دعوا می‌کنند و تتلو پول مردم را نمی‌دهد، وای به روزی که دستشان به ذره‌ای قدرت برسد...