بی‌بی‌سی تیتر زده پیج شروین دوباره از دسترس خارج شد.

ماجرا این بوده که شروین bbc فارسی را بلاک کرده!! بی بی سی هم وقتی فهمید خبر را پاک کرد...ا