نکیسا که از طرف برخی هنرمندان و ورزشکاران بابت صحبت‌های اخیرش مواخذه شده بود در پیام دیگری نوشت:

اینجا سرزمین من است

هیچ غریبه‌ای را بر نمی‌تابم

وابسته به هیچ جایی هم نیستم

نه صاحب برجهای سر به فلک کشیده هستم و ...

خودم هستم و صاحب دومتر خانه ابدی...