لیلی جیمز، بازیگر مشهور انگلیسی، ساعاتی پیش با انتشار یک استوری از مردم ایران حمایت کرد! انگلیس درگیر بحث‌های داخلی هست و ثبات ندارد؛ نخست وزیر استعفا کرده و بحران انرژی دارند، بعد این خانم دلش با ایران است!!!