«از دید نقاش»، «بالا افتادن»، «برنو»، «کرم ابریشم» و «نحسی» به عنوان فیلم‌های برتر از نظر آرای مردمی در جشنواره فیلم کوتاه تهران تا پایان روز سوم برگزاری این رویداد معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، «از دید نقاش»، «بالا افتادن»، «برنو»، «کرم ابریشم» و «نحسی» عنوان ۵ فیلمی است  به ترتیب حروف الفبا بر اساس آرای مردمی تا پایان سومین روز از جشنواره فیلم کوتاه تهران از سایر آثار پیشی گرفته اند. گفتنی است این آمار در حالی ارائه می‌شود که برخی از این فیلم‌ها دو یا سه اکران داشته‌اند. همچنین تاکنون بیش از ۵۰۰۰ هزار تعرفه آرای مردمی در جشنواره توزیع شده است.