بی‌بی‌سی جهانی گفته ما قاطعانه از کارکنان‌مان حمایت میکنیم. به شدیدترین نحو ممکن به هر اقدامی که از سوی مقام‌های ایران علیه کارکنان‌مان، خانواده هایشان یا فعالیت خبری ما صورت بگیرد، اعتراض داریم!

اما کامبیز دیرباز روز قبل با کنایه نسبت به تحریم بی‌بی‌سی توسط ایران گفته: دمتون گرم خدایی نابودشون کردید!

متاسفانه سلبریتی‌‌ها مخاطبان و مردم را سطحی فرض می‌کنند و سطحی حرف می‌زنند...