️‏آش آنقدر شور شده که رعنا رحیم پور خبرنگار بی‌بی‌سی هم «هیچکس» (عجب نام نمادینی) را خطاب قرار داده و نوشته است: «اینکه دوست داری به ایران حمله بشه آیا به اون چهارصد هزار دلاری که گرفتی ربط داره یا خیر؟» عجب زمانه سخیف و مشمئزکننده‌ای است. هر که وطن‌فروشی و خودفروشی کند نام قهرمان می‌گیرد و هر که از خانه و وطن خود دفاع کند با هزاران توهین و تهمت مواجه می‌شود. سروش زمان