رضا ولی‌زاده بعد از مرگ همکارش، رضا حقیقت نژاد، با انتشار عکس جمال خاشقچی و به دلایلی که بعداً خواهد گفت اعلام استعفا کرده!!