شبنم فرشادجو که قبل از این نیز مواضعی به نفع آشوبگران داشته، عکس حوادث تروریستی اهواز و کمک پلیس به مردم را منتشر کرده و نوشته:

دختران لایق رویا هستند دختران شایسته دویدن آزادانه و بدون محدودیت هستند. ما سزاوار این هستیم که دنیا به ما مهربانی کند.

خانم فرشادجو! اگر بتوانید آزادانه بین تروریست‌ها بدوید، هیچ کس برای شما محدودیت قائل نیست! این گوی و این میدان...