اعتراف گلشیفته فراهانی به چنددستگی و انشقاق جریانی که فقط در «نه به جمهوری اسلامی» اتفاق نظر دارند، این را می‌رساند که پس از آن همه همدیگر را خواهند درید...

چند روز پیش شهرام همایون در برنامه‌ای بسیار تند علیه خانواده فراهانی صحبت کرد و حالا گلشیفته از نوچه‌های سایبری و پرونده سازی دروغ و....صحبت کرده!!

پیش‌تر نیز درگیری‌هایی میان افراد و سرکردگان گروه‌های برانداز صورت گرفته، دعوای بین مصی و سالومه و نیز دعوای سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق از آن دسته است.