پزشکیان در باب پاسخ به سوالی درباره اخراج اساتید از دانشگاه‌ها اعلام موضع کرد و شهاب اسفندیاری به عنوان کارشناس میزگرد نظر ایشان را درباره تخلف برخی اساتید جویا شد و به عنوان نمونه محمد فاضلی را برای ایشان مثال زد. فاضلی در پاسخ به سوال اسفندیاری او و رئیس دانشگاه بهشتی را دروغگو خواند و در کسوت مشاور فرهنگی رئیس جمهور آینده!! شئون فرهنگی‌اش را به نمایش گذاشت!

محمد فاضلی؛ مشاور فرهنگی!!آقای مسعود پزشکیان که به همراه ایشان در میزگرد فرهنگی حضور داشت با رفتار زشتی صندلی‌اش را ترک کرد!! ایشان یک کارشناس منتخب دکتر پزشکیان بودند که قرار است مشاوره اصلاح فرهنگ بدهند!!

پزشکیان قبل از این صحبت‌ها پس از نمایش فاضلی به او گفت آرام باش..