اعتراض مجری برنامه آفساید رادیو جوان به اظهارات مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. اسماعیل پور: «به خاطر توهین مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز هیچ خبر ورزشی از اروپا نمی گوییم. جنگل شمایید که دنیا را چپاول می کنید و خودتان را نژاد برتر می‌دانید!»