محسن برمهانی: هم اکنون ۱۵ سریال آماده پخش داریم که به تدریج روی آنتن شبکه‌های تلویزیون خواهند رفت. در حال حاضر ۲۳ طرح سریال مصوب داریم که تا به امروز ۶ سریال برآورد آن انجام شده و قراردادهایش به امضاء رسیده است.