نمایش تصویر سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط رئیس‌جمهور در سازمان ملل در تاریخ نظیر نداشت و قرآن را بالا آورد و گفت این حقیقت سوختنی نیست...