معصومه عمرانی /هنر می‌خواهد اینطور به مخاطبت دروغ بگویی و عادی رفتار کنی. هنر می‌خواهد شب و روز از سانسور ناله کنی و در همان حال واقعیت‌های غیرقابل‌انکار را به‌سادگیِ آب‌خوردن سانسور کنی. اما معادلات عالم را دستی بالاتر رقم می‌زند؛ تمام توانتان را برای ندیدن نقاط قوت و به تصویر کشیدن نقاط ضعف به‌کار گرفتید، اما آن اتفاق افتاد که اراده دست بالاتر بود و مثل همیشه زغال ماند و روسیاهی!

شما نه‌تنها آنگونه که ادعای آن را دارید، در کنار مردم نیستید، بلکه درست در نقطه مقابلِ "ملت" ایستاده‌اید. هیچ بعید نیست پس از این شاهد تحلیل‌های آبکی‌تان برای توجیه حماسه‌ی حضور ملت و التیام سوختگی قلب‌تان باشیم، البته که بر شما حرجی نیست و این رسم همیشگی شماست. اما چون همیشه متعجبیم از جماعتی که هنوز باورتان دارند، دنبالتان می‌کنند و دست به دعاییم هم‌اویی که قلوب، تحت اراده‌ی اوست هادی‌مان باشد برای از شما و با شما نبودن.