داوود میرباقری: امید داشتیم رئیس‌جمهور یکی از بینندگان سلمان فارسی باشد.

کارگردان سریال سلمان فارسی: خبر درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهور و همراهان عزیز او تاثر عمیقی در قلوب یکایک همکارانم در پروژه سریال سلمان فارسی به‌وجود آورد درحالیکه امید داشتیم یکی از بینندگان آن باشد. از خداوند بزرگ همنشینی این سید بزرگوار با حضرت سلمان مسالت کرده و به نمایندگی از پروژه، این فقدان را تسلیت و تعزیت می‌گویم.

انوش معظمی بازیگر سینما و تلویزیون؛ بدون شک آرزوی این دو شهید بزرگوار ( آیت الله رئیسی و  شهید امیر عبداللهیان )  در رابطه با ایران، آرمان شهری آباد و مستقل، بی نیاز و  سربلند در تمامی عرصه های جهانی و در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بود. چه با سعادت بودند که در راه تلاش برای نیل به چنین آرزویی، به لقای حق رسیدند و عاقبت بخیر شدند.

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.