گروهی از فیلم‌سازان کوتاه طی روزهای گذشته با دبیر جشنواره فیلم کوتاه دیدار کردند و با توجه به شرایط جامعه خواستار تعویق برگزاری جشنواره شدند. دبیر جشنواره اما ضمن مخالفت با این درخواست جابه‌جایی زمان جشنواره را به معنای تلاقی با دیگر جشنواره‌ها دانست. وی همچنین اعلام کرد کسی از آینده‌ این اتفاقات نیز خبر ندارد. همین مساله باعث شد تعدادی از فیلم‌سازان از حضور در این جشنواره انصراف دهند!