فرهاد قائمیان: زنده یاد آیت الله رئیسی همیشه توجه و اهتمام ویژه و خاصی به هنرمندان داشتند، فراق ایشان برای جامعه هنری غمی بسیار سنگین است.

قائمیان اعلام کرد اختتامیه جشنواره امام رضا علیه السلام نیز امروز برگزار نخواهد شد.