سعید ستودگان نوشته: بعضی نگران بودند دین‌باز باشی و گفتند امام رضا علیه السلام را خرج دنیایت می‌کنی امام رضا علیه السلام روز تولدش خوب ازت دفاع کرد...