رضا رویگری: رئیس جمهور بسیار برای هنرمندان تلاش کردند؛ حادثه خوبی نبود. در دوره‌ای که ایشان رئیس جمهور بودند، بیش از همیشه احساس کردم که برای رفاه هنرمندان کار می‌کنند. امیدوارم دیگر در مملکت از این اتفاقات شاهد نباشیم.

جعفر دهقان: شهید آیت الله رئیسی رابطه دوستانه و صمیمانه‌ای با هنرمندان داشت، ایشان اینقدر با محبت بود که انسان هیچگاه لطف و محبتش را فراموش نمی‌کند. ایشان می‌خواست همیشه به مردم خدمتی کنند و تمام تلاشی که داشت، از بین بردن فساد بود اما نتوانست آن را تمام کنند. امیدوارم رئیس جمهور بعدی، ادامه‌دهنده راه ایشان در مبارزه با فساد باشد.