انتقاد داریوش فرضیایی از نحوه استقبال غلط از شهردار زنجان در یک مدرسه!!

چرا باید قامت دختران سرزمینم در مقابل یک مدیر که وظیفه‌اش خدمت به مردم است خم شود؟!