این خبرنگار حیات وحش، هشتگ مهسا امینی را زده و گفته:

راهکار تغییر رژیم در ایران اینه که درگیری‌ها با نیروهای امنیتی ادامه داشته باشه و تعداد زیادی «از هر دو طرف» کُشته بشن!!

این خبرنگار از حیات وحش فقط وحشی بودن را درک کرده است!

به عکس دقت کنید...